Dôležité

Riaditeľka materskej školy: Mgr.Diana Ujváriová

Stránkové hodiny riaditeľky materskej školy

-     streda: 

párny týždeň : 8: 00 hod. – 12: 30 hod.

nepárny týždeň: 11:00 hod. – 15: 30 hod.

 

Akékoľvek informácie týkajúce sa materskej školy podáva riaditeľka školy, príp., po dohode s riaditeľkou, učiteľka zastupujúca riaditeľku školy. 

Žiadame vás, aby ste rešpektovali, že pedagógovia vrátane riaditeľky MŠ počas priamej práce s deťmi telefonicky ani inak informácie nepodávajú, ani nereagujú na ponuky firiem...a.i.

Svoje otázky týkajúce sa informácií o materskej škole, prijímacieho konania, voľných miest...a.i., môžete tiež adresovať na mail materskej školy: msnobelovo@strediskoskole.sk , alebo msnobelovo@gmail.com .