Naša materská škola sídli v budove základnej školy na Nobelovom námestí číslo 6 v Bratislave-Petržalke. Dostanete sa k nám cestou smerom do školského dvora základnej školy, medzi základnou školou a tenisovou školou. Vchod je za zelenou bráničkou vpravo. Pri vchode je potrebné zvoniť na zvonček označený "Materská škola".