Verejné obstarávanie

 

Zadávanie zákaziek materskou školou a školskou jedálňou Nobelovo námestie 6  je zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka www.strediskoskole.sk