Angličtina

V pondelok a v stredu:

1.skupina - 15.30-16.00hod.

2.skupina - 16.05-16.35hod.

Predškoláčik/pre deti 1 rok pred nástupom do ZŠ

Každý párny utorok - 13.30-14.00hod.