Dôležité vedieť

Poplatok za MŠ(školné) na šk. rok 2019/20 sa uhrádza na číslo účtu: SK32 0900 0000 0051 1752 2323 Poplatok je potrebné uhradiť každý mesiac, vždy do 10.teho dňa v mesiaci. Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol. Je potrebné ho zadávať pri platbách, aj cez Internet banking. 

Predškoláci!

Za deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do termínu 31.08.2019 (t.j.predškoláci) poplatok netreba uhrádzať.

 

Oznam školskej jedálne ZŠ Nobelovo nám.6:

Číslo účtu: SK46 5600 0000 0094 0106 3011

Stravné sa platí vždy na mesiac vopred, t.j. poštové poukážky, alebo platbu cez IB, napr. za MÁJ treba uhradiť do konca APRÍLA.

--------------------------------------------------------------------

Dieťa musí mať vo svojej skrinke náhradné oblečenie - spodné prádlo, ponožky(príp.pančuchy - v zimnom období) tepláky, mikinu, tričko, taktiež má mať v skrinke pršiplášť, v prípade potreby gumáky...

V zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ povinný, ak je jeho dieťa neprítomné v MŠ z dôvodu ochorenia viac ako 3 za sebou nasledujúce pracovné dni, odovzdať triednej učiteľke potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé.