AKTUALIZÁCIA:

Od 30.3.2020 majú všetky školy a školské zariadenia prerušenú prevádzku do odvolania.

 
Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021
Bude aktualizovaný v nabližšom čase.

-----------------------------------------------------------------


Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas jarných prázdnin od 17.2.2020 do 21.2.2020 je naša materská škola zatvorená. V prevádzke je náhradná materská škola na Röntgenovej 16. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 24.2.2020. 

 

-------------------------------------------------------

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas polročných prázdnin, 3.2.2020, je naša materská školy zatvorená.

V prevádzke je náhradná materská škola na Röntgenovej 16.

-------------------------------------------------------

Riaditeľka MŠ oznamuje: V termíne vianočných prázdnin, 21.12.2019-7.1.2020,  je MŠ  Nobelovo nám.6 zatvorená.  Ďalšie info: prevádzka MŠ vianočné prázdniny 2019-2020.pdf (322354)

Brány našej MŠ sa opäť otvoria 8.1.2020.

-------------------------------------------------------

Riaditeľka MŠ oznamuje: V termíne jesenných prázdnin, 30.-31.10.2019,  je MŠ  Nobelovo nám.6 zatvorená. V prípade potreby je v prevádzke náhradná MŠ na Röntgenovej 16.

-------------------------------------------------------

Informácia z MČ Bratislava Petržalka:

Súhlas so spracovaním a overením osobných údajov                                                          https://www.petrzalka.sk/2019-09-09-suhlas-so-spracovanim-a-overenim-osobnych-udajov/

Link na: Žiadosť o zľavu z príspevku školného

 
 

Žiadosť je v zložke "Oddelenie školstva a športu".

 

Poplatok za čiastočnú úhradu nákladov...(školné) šk.rok: 2019/20.

 

Číslo účtu IBAN – ŠKOLNÉ

 SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Do 31.10.2019 – 30,-€ /dieťa/mesačne

1 mladší súrodenec – 27,-€/mesačne

Ak je však starší súrodenec predškolák, mladší platí 30,-€/mesačne.

Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol. Je potrebné ho zadávať pri platbách, aj cez Internet banking. (dostanete 1.sept.týždeň) 

Príspevok neuhrádza dieťa 1 rok pred plnením školskej dochádzky(predškoláci, ktorí do 31.8.2019 dovŕšili 5 rokov)


Od 1.11.2019

Dieťa s trvalým pobytom v Petržalke minimálne 1 rok pred nástupom do MŠ platí poplatok za školné:

30,-€/mesačne/dieťa.

V ostatných prípadoch: 100,-€ mesačne/dieťa.

Príspevok neuhrádza dieťa 1 rok pred plnením školskej dochádzky(predškolák).

(výnimky + možnosť poskytnutia zľavy - viď * )

Poplatok sa uhrádza do 10. v danom mesiaci.

Vyňaté z:  * „Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Petržalka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, v znení neskorších predpisov.“ dostupné na www.petrzalka.sk

 

Poplatok za stravné v školskej jedálni, šk.rok: 2019/20.

 

Číslo účtu IBAN – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

SK46 5600 0000 0094 0106 3011

PLATBA STRAVNÉHO NEPREDŠKOLÁCI: 1,94€ na deň.

PLATBA STRAVNÉHO PREDŠKOLÁCI(deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšili 5 rokov)

platia rozdiel medzi dotáciou na stravovanie(1,20€ na deň) a nákladmi na nákup potravín na deň = 0,34€, plus 0,40€ na deň(režijné náklady)

Spolu 0,74€ na deň.

Poplatok za stravovanie je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci za mesiac nasledujúci.

Rozdelenie platieb na deň:  

desiata: 0,38€

obed: 0,90€

olovrant: 0,26€

SPOLU: 1,54€

plus režijné náklady: 0,40€ na deň

SPOLU: 1,94
 
Pri platbe stravného je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa do poznámky.
------------------------

Stretnutie rodičov

Riaditeľka MŠ Nobelovo nám. 6 vás pozýva na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2019 od 16.00hod. v MŠ Nobelovo. 

Program stretnutia v skratke:

Od 16.00hod. - informácie pre rodičov NOVÝCH detí. (Detí, ktoré boli prijaté k 1.9. 2019.)

-špecifiká MŠ, prevádzka MŠ, denný režim...
 
Zoznam vecí, kt. dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:

- prezúvky - papučky. Nie šľapky! 

- malý uterák 

- plachtu na lehátko, veľ. cca 60x125-130cm, naťahovaciu, najlepšie nepremokavú. 

Niekedy vyhovuje aj rozmer 60x120cm. Stáva sa ale, že v niektorych obchodoch, eshopoch kúpite plachtu popisnej veľkosti 120x60 cm a až v škôlke zistíme, že je o par cm menšia a nenatiahneme ju na lehátko.

https://www.peknesny.sk/Plachta-jersey-60x130-d2507.htm

Od 16.30hod. - spoločné stretnutie rodičov nových detí + rodičov detí, kt. už našu MŠ navštevovali v minulom šk.roku.

- informácie k novému školskému roku...
- školský poriadok, zaradenie detí do tried, predškolská príprava, stravovanie, poplatky školné, poistenie detí ... 
 
ŽIADAM predovšetkým rodičov nových deti, aby sa stretnutia zúčastnili. Prosím, príďte včas. 

Stretnutie rodičov prebieha BEZ ÚČASTI DETÍ.

------------------------------------------

www.edujobs.sk/praca/16673?created=1

 

 

11.4.2019 - V materskej škole sa vyskytli ovčie kiahne. Ich inkubačná doba je 14-21 dní. Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak vaše dieťa ochorie, nahláste nám, prosím, infekčnú chorobu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas jarných prázdnin od 25.2.2019 do 1.3.2019 je materská škola mimo prevádzky. V prevádzke je materská škola na Rontgenovej 16. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 4.3.2019.

---------------------------------------------
Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020:
 

----------------------------------------------------------------------

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas polročných prázdnin, 1.2.2019, je materská školy zatvorená.

V prevádzke je náhradná materská škola na Röntgenovej 16.

----------------------------------------------------------------------

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas zimných prázdnin od 22.12.2018 do 7.1.2019 je materská škola mimo prevádzky. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 8.1.2018 o 6.30 hod.

-----------------------------------------------------------

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas letných prázdnin od 1.7.2018 do 31.8.2018 je budova našej  materskej školy - Nobelovo nám.6, zatvorená. V mesiaci júl 2018 sme v prevádzke v MŠ Rontgenova 16. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 3.9.2018 o 6.15 hod. 

------------------------------------------------------------

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas Veľkonočných prázdnin, 29.3.2018 a 3.4.2018, je budova našej materskej školy zatvorená. Prevádzka je v náhradnej materskej škole Röntgenova 16. Brány našej MŠ sa opäť otvoria 4.4.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019:

oznam_prijímanie detí_2018_2019.jpg (363,1 kB)

Oznam-Podmienky prijatia na predprim.vzdel. 2018-19.doc (29696)

------------------------------------------------------------------------

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas jarných prázdnin, od 5.3.2018 do 9.3.2018, je budova našej materskej školy zatvorená. Prevádzka je v náhradnej materskej škole Röntgenova 16. Brány našej MŠ sa opäť otvoria 12.3.2018.

________________________________________________

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas polročných prázdnin, 2.2.2018, je budova našej materskej školy zatvorená. Prevádzka je v náhradnej materskej škole Röntgenova 16. Brány našej MŠ sa opäť otvoria 5.2.2018.

------------------------------------------------------------------------

KRÚŽKY V ŠKOLE: www.kruzkyvskole.sk/novinky#item_464

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas zimných prázdnin od 23.12.2017 do 7.1.2018 je materská škola mimo prevádzky. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 8.1.2018 o 6.15 hod.

V prípade potreby - počas prázdnin v decembri je v prevádzke MŠ Lachova, v januári MŠ Turnianska. 

                                   ***

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas jesenných prázdnin, 28.10.2017-1.11.2017, bude budova našej materskej školy zatvorená. 30.-31.10.2017 budeme v prevádzke v náhradnej materskej škole - Röntgenova 16. Brány našej materskej školy na Nobelovom námestí 6 sa opäť otvoria 2.11.2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018:
OznamMčBaPetržalka.pdf (357944)
 
 

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas zimných prázdnin od 23.12.2016 do 8.1.2017 je materská škola mimo prevádzky. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 9.1.2017 o 6.15 hod. 

 
Dôležité!

Dieťa musí mať vo svojej skrinke náhradné oblečenie - spodné prádlo, ponožky(príp.pančuchy - v zimnom období) tepláky, mikinu, tričko, pršiplášť, v prípade potreby gumáky...

V zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ povinný, ak je jeho dieťa neprítomné v MŠ z dôvodu ochorenia viac ako 3 za sebou nasledujúce pracovné dni, odovzdať triednej učiteľke potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé.

 

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8.2016 je materská škola mimo prevádzky. Brány našej materskej školy sa opäť otvoria 2.9.2016 o 6.15 hod. Náhradná materská škola v júli: 

Materská škola Röntgenova 16

 

Počas veľkonočných prázdnin - 24.3.2016 a 29.3.2016 bude materská škola mimo prevádzky. 

Náhradná je MŠ Rontgenova 16.

 

Riaditeľka materskej školy oznamuje: Počas jarných prázdnin od 22. do 26.2.2016 bude v prevádzke náhradná materská škola na Röntgenovej 16. Naša materská škola je mimo prevádzky.

 

Riaditeľka materskej školy oznamuje: 

Materská škola prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa pre školský rok 2016/2017 v termíne od 11.4.2016 do 22.4.2016. Žiadosti môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne prijímania denne na riaditeľstve materskej školy v čase od 10.00 do 16.00hod. 

Oznam o prijímaní do MŠ 2016-2017.JPEG (546061)
oznam o podmienkach1 prijatia.doc (29696)